Skip to main content

Pečenje rakije je deo naše tradicije, zato se trudimo da korisnim savetima podstaknemo kazandžije da pečenje rakije podignu na viši profesionalni nivo.