Uslovi korišćenja | Kazani za rakiju - Destilatori Skip to main content

Uslovi korišćenja

Pažnja: molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe DESTILATORI doo internet sajta. Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).

DESTILATORI doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete. 

Vlasništvo sadržaja

Dizajn ovog web sajta i svih njegovih materijala, uključujući, ali ne ograničavajući se na njegov softver ili HTML kod, skripte, tekst, umetnička dela, fotografije, slike, dizajn, video, audio i pisani i drugi materijali koji se pojavljuju kao deo ovog web sajta (zajedno, "Sadržaj") zaštićeni su zakonom o autorskim pravima i drugim međunarodnim zakonima i ugovorima.

Svi sadržaji koje obezbeđuje DESTILATORI doo mogu se koristiti samo za lične potrebe (odnosno za kupovinu naše robe).


Ova ograničena licenca podleže sledećim ograničenjima:
(a) Ne sme se kopirati, reprodukovati, objavljivati, preneti, distribuirati, izvoditi, prikazivati, objavljivati, modifikovati, kreirati izvedene radove, prodati, licencirati, dozvoliti drugima da kopiraju ili na drugi način iskoristite ovu web lokaciju, niti bilo koji od sadržaja ili bilo koji povezani softver; i
(b) Ne može se pristupiti niti koristiti web lokacija za bilo koju konkurentnu ili komercijalnu svrhu;
neovlašćeno kopiranje, izmena, distribucija, prenos, performanse, prikazivanje, prodaja ili druga upotreba sadržaja je zabranjena. DESTILATORI doo može oduzeti ovu ograničenu licencu u bilo kom trenutku iz bilo kog razloga ili bez razloga. Bilo koja neovlašćena upotreba DESTILATORI doo sadržaja, kao što je uokvirivanje, inlajn povezivanje ili druga asocijacija sa sadržajem ili informacijama koje ne potiču sa web stranice www.destilatori-kazani.com nije dozvoljeno. Povezivanje na bilo koju web stranicu www.destilatori-kazani.com je takođe zabranjeno.

Kompanija DESTILATORI doo će agresivno primenjivati svoja prava intelektualne svojine u najširem smislu zakona.
ŽIG
U DESTILATORI doo kompaniji se ponosimo našim brendom i ne tolerišemo neovlašćenu upotrebu naših zaštitnih znakova, trgovačkih imena, logotipa i imena. Zaštitni znaci su zaštićeni državnim zakonima o zaštiti žigova i međunarodnim zakonima i ugovorima. Nijedna dozvola za upotrebu zaštitnih znakova nije dodeljena ovim Uslovima ili vašim korišćenjem web lokacije. Neovlašćeno korišćenje naših zaštitnih znakova, na bilo koji način strogo je zabranjeno.

Kada koristite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

 • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje
 • sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dotupnog sadržaja
 • Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan,
 • uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja
 • određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima. 
 • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
 • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime
 • trećeg lica, firme ili organizacije
 • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
 • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
 • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta 

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.